GCB 66/2

0₫


Dimension : Dia 40x H37/44                    Dia 30 x H34/41

Producer: GIAO CHAU CO., LTD

Dimension : Dia 40x H37/44
                   Dia 30 x H34/41

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng