GCB-661-3

0₫


Dimension : 48x44/40x35x H23/30                   45x41/37x 32x H21/27                   39x36/33x29x H19/27

Producer: GIAOCHAU CO.,LTD

Dimension : 48x44/40x35x H23/30
                  45x41/37x 32x H21/27
                  39x36/33x29x H19/27

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng