GCB-662/2

0₫


Dimension: 50x45/45x35x H21.5/29                  41x38/40x30x H20/28

Producer: GIAOCHAU CO.,LTD

Dimension: 50x45/45x35x H21.5/29
                 41x38/40x30x H20/28

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng