GCB-665 B

0₫


Dimension: 46x37x H20.5/25                  40x31x H19/23                  34x23.5x H16/18

Producer: GIAOCHAU CO.,LTD

Dimension: 46x37x H20.5/25
                 40x31x H19/23
                 34x23.5x H16/18

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng