GCR-835-2

0₫


Dimension:  L: 50.5x43/43x32x H23/27 cm S: 42x37/36x26x H22/26 cm

Producer: GIAO CHAU CO.,LTD

Dimension: 

L: 50.5x43/43x32x H23/27 cm

S: 42x37/36x26x H22/26 cm

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng