GCS-148-2

0₫


Dimension: Dia 39/32x H41/46                  Dia 35/29x H36/42

Producer: GIAO CHAU CO., LTD

Dimension: Dia 39/32x H41/46
                 Dia 35/29x H36/42

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng