GCS-152-3

0₫


Dimension:    Dia33/26x H34                     Dia 28/20x H31                     Dia 24/18x H18

Producer: GIAO CHAU CO., LTD

Dimension:    Dia33/26x H34
                    Dia 28/20x H31
                    Dia 24/18x H18

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng