GCW-52-2

0₫


Dimension:  M: 16.5x10.5x4.5 bottom 14.5x10 cm L: 19x13x5.5 bottom 16x11 cm

Producer: GIAO CHAU CO.,LTD

Dimension: 

M: 16.5x10.5x4.5 bottom 14.5x10 cm

L: 19x13x5.5 bottom 16x11 cm

Size:
Sale

Không sẵn có

Hết hàng